top of page

p a u s 

En av de största utmaningar och kostnader som en organisation har idag är medarbetarnas psykiska hälsa. Eller kanske snarare avsaknad av psykisk hälsa. Men mycket av vår mentala hälsa kan med enkla och vetenskapligt belagda metoder förbättras markant. Därför har vi utvecklat konceptet  p a u s.

p a u s  är en 3 timmar lång upplevelse där föreläsning, lunch och praktiska övningar är delar av helhetsupplevelsen. Den riktar sig till hela företaget, såväl ledning som anställda, för att på ett enkelt och lättsamt sätt öka kunskapen kring psykisk ohälsa och ge enkla men kraftfulla verktyg på arbetsplatsen, ett sätt att öppna dörren till  ökad förståelse och nya tankebanor.

p a u s  är uppbyggd kring lika delar fakta och upplevelse för att skapa en bestående varaktig förändring. Vi håller till på omtalade Weinbergs Hotell utanför Trelleborg, känt för sina fantastiska omgivningar och exceptionella mat. 

Ni bokar oss en fredag mellan 11-14 och resten ordnar vi.

De sista två åren har inneburit stora förändringar för många och helt nya utmaningar behöver mötas. Hur skapar ditt företag en bra balans? 

När gränserna mellan hem och arbete suddas ut blir behovet av en trygg, stabil arbetsplats med tydlig kommunikation, öppenhet, inkludering och

hållbart presterande stort.  

Vi tror att  p a u s  kan hjälpa er med det.

 

nycklar till en funktionell arbetsplats

Veteavling

psykisk ohälsa kan förebyggas med relativt enkla medel

Veteavling

stora besparingar i tid, pengar och 

e f f e k t i v i t e t 

Frozen Field

enkla verktyg för individuellt mentalt välmående

bottom of page