top of page

finding space

To find space: 

To expand. To come into the sensation of a widening realm. To find a clearer sense of self.

 

 

Det största och dyraste problemet på svensk arbetsmarknad idag är medarbetarnas psykiska ohälsa.

Vi är stressade hela tiden. ALLA känner stress och vi behöver större kunskaper kring psykisk hälsa. Stress och utbrändhet är både olönsamt och faktiskt, omänskligt.

Vi behöver hitta tid för återhämtning och ta hand om oss själva.

Skulle vi bli bättre på det så skulle såväl välmående som vinster i organisationer öka markant. 

Det är bakgrunden till företaget FindingSpace.

Bakom bolaget finns Lina och Linus.

Vi gick i skolan tillsammans! Som livet ju är beslöt vi 30 år senare att ta en kaffe och catch-up och upptäckte våra många gemensamma passioner. Vi är båda entreprenörer med ett brinnande intresse för förbättringspotentialen inom hälsa och välmående. 

Vi började snart fundera på hur vi skulle kunna bidra till att göra något åt den nedåtgående spiralen av alltmer utbredd psykisk ohälsa.

Hur det kommer sig att det finns så enormt häftig och viktig information som få riktigt verkar känna till?

Att mötas ur två vitt skilda perspektiv, Linus i företagarvärlden och Lina i yogavärlden, visade sig vara en spännande kombination. Resonemang ur alla möjliga vinklar och nyfikenhet på det som skiljer sig drastiskt. En känsla av bredd och möjlighet till verklig utveckling blev resultatet 

p a u s.

Vad vi gör

Steg 1 är  p a u s  . 

Ett sätt att öppna dörren, att få ett bredare perspektiv och öka medvetenheten generellt på arbetsplatsen.

Steg 2 är  v a k e n .

En förändringsprocess.  Förändring börjar förstås alltid inifrån men blir ofta en intellektualiserad struktur; mycket information och många ord, osäkerhet i implementering om svajjig kommunikation.

Hur får vi med alla ombord? Hur behåller vi en klar och tydlig kommunikation? Som alla förstår? Om vi förstår de grundläggande funktionerna i förändringsarbete men också total medvetenhet om vår egen roll, kommunikationen bortom intellekt och ord som ju faktiskt är den stora biten.

En fyra-dagars inre och yttre upptäcksfärd på en vidunderlig plats. Kommer i mitten av 2023.

Vi tar emot intresseanmälningar under slutet av 2022.

 

Implementering på jobbetVad behövs på den faktiska arbetsplatsen för att skapa en bestående förändring? Och hur görs det praktiskt? Vi kommer till er.

Very hands-on. Very practical. Very necessary.

finding space är Linus och Lina.

PastedGraphic-6_edited.jpg
IMG_6460.jpg

Linus Zackrisson är utbildad beteendevetare från Lunds universitet. Han har över 20 års erfarenhet av rekrytering och HR-arbete, har hållit över 2000 föreläsningar och är ordförande i Stiftelsen Understand - mot psykisk ohälsa.

"Drivkraften för mig att göra det här är min frustration över att så många människor mår dåligt – helt i onödan!

Extra tydligt blir det här i arbetslivet. Med SÅ enkla medel kan ett företag få mer välmående medarbetare och därigenom öka såväl produktivitet som lönsamhet. Det kan vara utbildningsinsatser som ofta har en ROI på flera 100%. Varför GÖR inte företag detta??

Det finns idag så mycket kunskap och så många sätt för att öka sitt välmående.

Därför har det varit självklart att tillsammans med Lina utveckla konceptet  p a u s ,  där vi i en kombination av föreläsning och upplevelser skapar förståelse och bestående förändringar i organisationer. "

IMG_6461.jpg

Lina Ahlqvist har lång erfarenhet av psykosomatiskt arbete. Terapeut och yogalärare, driver en yogastudio och utbildar skolor med egna metoden LIV; att öka psykiskt välmående och social kompetens.

"Det finns så många bra, enkla metoder och verktyg som är enormt effektiva! På kort tid kan vi förbättra mående och få en helt annan vardag. Att se förändring i människor varje dag, att vara med som vägvisare när de hittar en skönare väg som innebär bättre mående och en ökad förståelse för sina egna behov, är bara helt  fantastiskt!"

Vi älskar att prata! Vi älskar frågor!

Ring oss! Maila! Kom på kaffe!

Lina: 070-776 03 24

Linus: 070-716 57 65 

                  

bottom of page